Rättigheter och skyldigheter


Föreningen ansvarar normalt för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl huset som lägenheterna är i gott skick.


Du bor lite enkelt förklarat till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftskostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som behövs. Var alltså rädd om vår gemensamma egendom! Det håller föreningens kostnader, och därmed din egen månadsavgift, nere.Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:


•Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.

•Det är du som bestämmer om och när du vill måla om eller renovera i lägenheten (omfattande renoveringar, som t.ex. rivning av bärandekonstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation kräver dock styrelsens godkännande).

•Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du och köparen kommer överens om.


Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt hålls en stämma en gång per år (i vårt fall före april månads utgång). Styrelsen kan, om behov finns eller om minst 10 procent av medlemmarna begär det, kalla till extrastämma. Hur en stämma går till och hur kallelse och dagordning ska utformas finns specificerat i stadgarna.


Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. Du kan givetvis när som helst under året komma med idéer eller förslag direkt till styrelsen. (Förslag mottages gärna skriftligt via mail, post eller besök under expeditionstid.)Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

• Årsredovisning 2016 (Ej uppladdad)

Årsredovisning 2015


Årsredovisningar


Här finner du föreningens senaste årsredovisningar:

Stadgar


Här finner du föreningens stadgar:

Parkeringar


Vid förfrågningar gällande kölista till garage samt motorvärmarplatser kontakta vicevärd onsdagar mellan kl 18:00-19:00