Brf 

Tallbacken

Aktuellt just nu


Här hittar du information om vad som händer i föreningen


Fasad


Styrelsen arbetar nu, precis som tidigare år, med att se över fasaden inför kommande vinter. Framför allt är det husen närmast biblioteket som skall ses över.


Några åtgärden innan årsskiftet är troligtvis inte aktuellt utan tidigast våren 2021.


 

Mer information om ev. åtgärder kommer.


Brf. Tallbacken


Maila oss:

info@brftallbacken.com

© All Rights Reserved.

Brf. Tallbacken, 2017


Org, 789200-1111