Välkommen


På denna webbsida kan du hitta information om Brf. Tallbacken, en bostadsrättsförening belägen i centrala Timrå.


Här kan du ta del av praktisk information, regler för trivsel & säkerhet samt information om vad som är på gång i föreningen.

Vår förening..


Att äga en bostadsrätt i brf tallbacken innebär att du är medlem i en bostadsrättsförening innefattande 163  lägenheter och 15 lokaler.

Bostadsrättsföreningen bildades 21 september 1954 och har sedan dess väl underhållits och renoverats till att idag vara en av Timrås mest attraktiva föreningar.


Föreningen ligger centralt belägen i Timrå och närområdet erbjuder bl a mataffärer, trevliga restauranger  , butiker, bibliotek och närhet till både förskola och skola.


Mellan föreningens fastigheter  finns en generöst tilltagen innergård. Här hittar du en helt nyrenoverad lekplats men även grillplats och öppen gräsyta för andra  utomhusaktiviteter.


Önskar du mer information om föreningen, något du inte hittat här på hemsidan, så går det bra att kontakta oss via mail.


KONTAKT

Att bo i en bostadsrättsförening


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med syftet att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du är medlem i en förening och har  enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad.


Medlemmarna styr i demokratisk anda och föreningsstämman är det högsta beslutande organet. Föreningen måste anta stadgar, utse en styrelse samt ha minst en revisor.


Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Mer om dessa kan du läsa i föreningens stadgar som du hittar på länken här nedan.STADGAR